03 de desembre, 2006

Tot a punt per l'avarada


El diumenge ha donat el que s'esperava d'ell. L'Eo, ja està enllestit per avarar-lo. Serà la seva primera prova d'aigua. Si demà dilluns tinc un ratet l’avararé a la bassa del Canalet, posar-lo a remulla és l'única manera per poder comprovar si és totalment estanc, com es comporta sense llast i si està equilibrat o va escorat

De totes maneres, ara l'importat és l'estanquitat; encara falta instal·lar la motorització, servos, receptor RC, variador de velocitat i la bateria, i per suposat tot el castillatge, bites, passamans, antenes, bots auxiliars, bots salvavides, tubs de ventilació, àncores,... amb tot l’Eo guanyarà fàcilment un quilo de pes, que ben distribuït li donarà l'equilibri i llast suficient per navegar amb garanties.

Navegar. Això serà cap a Nadal, les bassetes del Passeig de Ribera són ideals. Pel que m'han dit, de tan en tan, ja hi ha algú que fa navegar algun vaixell en aquell lloc. Espero coincidir en alguna ocasió. Sempre va bé conèixer a qui comparteix aficions