10 de juny, 2007

El Pacte, a Tortosa, estava cantat

El matí del dijous havia nascut prenyat de sorpreses, però l’hermetisme de l’equip guanyador no donava lloc a càbales, ni especulacions.

Al Saló Verd de l’Ajuntament, pel color verd pastís de les seves parets, s’escenificava la signatura del pacte al davant de la premsa, els futurs membres de l’equip del govern, empolainats per l’ocasió, somreien, i fora d’aquelles quatre parets, el que allí ocorria s’escampava com una taca d’oli.
-Hi ha pacte, -va comentar algú.
-Estava cantat.
-Habemus papam, -va terciar el graciós de torn.
-¿Forcadell, també hi és?, -gestos de desconeixement, per resposta.

El que era evident des de la nit del 27-M, s’acabava de plasmar aquell matí amb un acord de 23 punts, entre les formacions polítiques encapçalades per Ferran Bel i Ricard Forés. A part dels 23 punts esmentats, tan sols van transcendir les àrees encomanades als socis de govern i qui seran els delegats de l’Alcalde als pobles del municipi.

Vint-i-tres punts, que configuren el full de ruta del que ha de ser el govern municipal per als quatre propers anys. El quart alcalde, de la Tortosa democràtica, sembla que ho te clar. Ara, sols cap felicitar-lo, i rematar-ho amb la frase que toca: En parlem dins de 100 dies.

Els 23 punts del Pacte,

1.- Amb caràcter prioritari i amb l’objectiu de reflectir les principals actuacions d’aquest mandat, es redactarà un Pla d’Actuació Municipal (PAM) per al període 2007-2011. Aquest Pla es farà públic i s’aprovarà en el termini de 3 mesos.
2.- Elaboració d’un Pla Estratègic amb la participació de tot el teixit socioeconòmic, que establirà les directrius a seguir en els propers 15 anys a la ciutat de Tortosa.
3.- Seguiment i impuls de la constitució i posada en funcionament de la Vegueria de les Terres de l’Ebre.
4.- D’acord amb els principis de la nova cultura de l’aigua, treballar fermament per la defensa del riu Ebre i dels nostres recursos naturals.
5.- Impuls de forma immediata de l’execució del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) sense renunciar a efectuar les modificacions puntuals necessàries.
6.- D’acord amb la situació estratègica de Tortosa fer del nostre municipi un veritable nexe d’unió dels Països Catalans en l’àmbit turístic, cultural i socioeconòmic.
7.- L’eficiència i l’eficàcia en la gestió serà prioritària a l’Ajuntament de Tortosa. Impulsarem una política de control de la despesa, de reducció de dedicacions exclusives i càrrecs de confiança, i de transparència en la contractació.
8.- Impuls de forma immediata d’un Pacte de Ciutat vers la immigració als efectes de regular l’arribada de nouvinguts a Tortosa, i implementar polítiques que permetin la integració dels nous tortosins.
9.- Prioritzar les polítiques d’atenció al ciutadà tenint especial cura dels col·lectius de persones més desateses i amb major risc social.
10.- Millora de la qualitat dels serveis per a les tortosines i els tortosins, amb la creació de nous equipaments adreçats als infants, joves i gent gran.
11.- Fer de Tortosa una ciutat mediambientalment més sostenible amb la posada en marxa de mesures d’eficiència energètica, de millora de la mobilitat, de la gestió dels residus i del nostre entorn.
12.- Elaboració d’un pla de xoc, d’acord amb les associacions de veïns, per resoldre les deficiències de manteniment i neteja dels carrers dels barris i pobles de Tortosa.
13.- Política activa de promoció econòmica, així com un impuls a l’activitat firal per tal que Tortosa sigui una ciutat en projecció i atractiva per a les inversions locals i foranes.
14.- Un nou model de gestió esportiva de la ciutat amb la participació de totes les entitats esportives. Construcció de nous equipaments que permetin a Tortosa exercir el lideratge que li correspon en les diferents disciplines esportives.
15.- Potenciar el patrimoni artístic i històric de Tortosa. Millorar l’oferta cultural i afavorir la producció pròpia.
16.- Fer de Tortosa una destinació turística de primer ordre amb una política activa de promoció orientada al turisme de qualitat.
17.- Dotar d’habitatge, comerç i serveis el nucli antic, així com optimitzar el Pincat.
18.- Fer de Tortosa una ciutat més descentralitzada i més cohesionada, apropant els serveis a les persones, amb la creació d’Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) en aquells pobles que ho desitgin.
19.- Impuls d’una veritable política d’habitatge amb la promoció de noves vivendes a preus assequibles, així com implementar polítiques de lloguer. Vetllar perquè els habitatges de Tortosa reuneixin les garanties mínimes d’habitabilitat.
20.- Crear de forma immediata la figura del regidor de barri, que serà l’interlocutor dels veïns per a resoldre totes les qüestions relatives al veïnat.
21.- Treballar per la millora de la seguretat ciutadana, amb l’increment de la plantilla de la policia local i els seus mitjans, i amb la creació de la figura del policia de barri.
22.- Implicar a la societat civil de Tortosa en la gestió de la ciutat per assegurar un bon govern, més eficaç i més proper al ciutadà, amb una col·laboració màxima entre totes les institucions i associacions de la ciutat i l’Ajuntament.
23.- Treballar conjuntament amb les administracions superiors per facilitar i impulsar la consecució d’aquells grans projectes que Tortosa necessita per afrontar el futur amb garanties.