18 de setembre, 2007

Estris d'abans ahir (IV)

L'aixa és una eina que serveix per desbastar la fusta. La usaven fusters, carreters, boters i com no els fusters de ribera, coneguts per emprar aquesta eina, com mestres d’aixa.


L'aixa ve formada per un planxa d'acer tallant, amb un mànec fent recolze. Aquest mànec acostuma a ser d'alzina, faig, om o server. Hi ha diferents menes d'aixa, que s'empren segons la feina que hom dugui a terme: aixa corba d'una sola mà, aixa de dues mans, aixa de mà.


De tots els estris que encara conservo, és un dels que més aprecio, potser pel que va representar en la construcció d’embarcacions de fusta.