29 de novembre, 2006

L'obra viva a punt


Estic satisfet, els terminis que em vaig imposar per la construcció de l’Eo els vaig complint. La segona capa de la pintura de poliuretà ja es seca. És l’hora de marcar la línia de flotació que diferencia l’obra morta de la viva.

En aquest vaixell l’obra viva (part que està sota l’aigua), ha de ser de color roig anglès; l’obra morta (part que està a sobre l’aigua) i les sobre estructures, en gris naval (gris perla)

Per marcar la línia de flotació, he bastit un llapis lligat a sobre un taco de fusta i contornejant la maqueta ha queda’t perfectament i m’ha permès col·locar la cinta de planxista amb exactitud.

L'obra viva ja es a punt , amb tot enllestit a pintar i dins unes hores trauré la cinta i a veure el resultat. Ja en tinc ganes de veure’l a l’aigua