30 d’abril, 2009

Les fonts (20)


A Roquetes, al tranquil carrer de Santa Anna, cantonada Sant Ruf, encara sobreviu aquesta font. És curiós com la font del carrer Balaguer en un estat impecable ha estat eliminada i substituida per de nova allí on no toca, i aquesta es veu privada de tot manteniment.