21 d’octubre, 2007

Les cases de la Catedral


Les converses de carrer i de barra de bar es centren estos dies en la noticia referent a la sentència sobre l'enderrocament de les cases de la Catedral. Cases ubicades al carrer Croera al davant mateix de la façana de la Catedral.

Fa uns mesos, i com les noticies de l'enderrocament imminent van planar sobre la Ciutat, les vaig fotografiar des de l'altra riba de riu, per recordar dins uns anys com era la façana fluvial a les primeries del segle XXI.

Amb la sentència, tot es frena, però res s'atura. Recórrer la sentència o iniciar de nou l'expedient?
La pilota està al terrat de l'Ajuntament...