09 de gener, 2008

Què menja la canalla?

Segons un estudi sobre el consum i el coneixement dels aliments més importants, dut a terme per la Fundació Dieta Mediterrània, on han intervingut vint-i-cinc mil nens d’edats compreses entre els 8 i els 11 anys d’Andalusia, Aragó, Castella-LM i Catalunya la situació és per mirar-s’ho.

Els resultats fan fredar, el 31,9% dels nens afirmen que mai han provat els espinacs, el 22,93% que no s'havien menjat mai un tomàquet, i el 22,75% no sabien quin gust té un espàrrec. Els altres desconeguts entre la canalla són la ceba amb un 16,33 % que no l’han provada mai, la taronja el 14,77%, les olives negres el 21,43%, la pastanaga el 21,43 %; els pinyons 26,58 % i la tonyina en conserva el 22,66%.

Llavors, què redimonis mengen? Potser va sent hora de reposar els capítols de Popeye “el marí”