19 de març, 2007

Aparcar a l'Estació

Dies enrera, aqui mateix, felicitava als gestors dels estacionaments a la via pública per l'encert dels aparcaments en bateria arreu Tortosa, amb la qual cosa es guanyava un nombre important de places d'aparcament. Diguin el que diguin l'aparcament és un dels temes més sensibles de la ciutat i la seva problemàtica de difícil i delicada solució.

Per aquest motiu em va semblar tan estrany que els dos caps de setmana passats, qui fora, va disposar prohibir l'estacionament als aparcaments que hi han vora l'estació del tren de Tortosa amb l'excusa de netejar el carrer, quan de tots és sabut, que per netejar els carrers l'empresa concessionària de la neteja viària disposa d'equips individuals de bufadors i màquines aspiradores, que fan del tot innecessari que es moguin els vehicles estacionats a la via pública.
Ja sigui per una manca de senyalització, ja sigui per no ser la més adequada, ja sigui pel que sigui, el fet és que la única cosa que van netejar van ser les butxaques dels veïns que tenien els seus vehicles estacionats en aquell indret amb les contundents multes de 50 € la unitat, per aparcar en lloc "prohibit" per senyal de trànsit mòbil.

Al menys haguessin pogut tapar la senyal fixa amb una bossa de les escombraries per no provocar confusions. Avui els toca un puntet negatiu...