21 de juny, 2008

Les fonts (4): Cèlio


A deu passes del Portal de Remolins, tot just quan comença la Costa del Cèlio, a la cruïlla amb el carrer de la Granja, hi ha una font de pedra que encara raja, idèntica a la font de Sant Francesc al barri de Santa Clara.

Les vorades estan malmeses i la plataforma de formigó sobre la que es sustenta està enlaire. Llàstima que a les fonts no se'ls hi face un mínim manteniment, elles també formen part del mobiliari urbà, i demanen a crits un xic d'atenció.