13 de juny, 2008

Les fonts (1): Sant Francesc

Les fonts públiques resten únicament com un vestigi del passat més llunyà i pràcticament ignorat per aquelles generacions que sempre han conegut l'aigua rajant de l'aixeta de la cuina i de la cambra de bany, i no han necessitat mai de fer viatges fins la font pública per omplir el càntir o l'amajuana.


Passejant per la Tortosa de la meva infantesa encara es poden trobar alguna d'aquelles antigues fonts, que si bé ja no tenen la funció d'abastir a la població, donen als barris un aire d'abans ahir.

La font de la imatge, es troba al cap damunt de la costa de la Pujada de Sant Francesc, quan aquest carrer es bifurca en els carrers Santa Clara i Sant Francesc.