08 d’agost, 2008

La caserna provisional dels Mossos, en marxa.

El proper 1 de novembre arriba a les Terres de l'Ebre el desplegament dels Mossos d'Esquadra, i a Tortosa ja s'han endegat els treballs d'acondicionament del solar municipal ubicat a les proximitats de l'actual caserna de trànsit per acollir provisionalment els nous efectius.

Ahir van llaurar els terrenys i avui les banyeres s'encarregaven de portar des de les graveres de Roquetes fins el solar materials per compactar el terreny, això si, per a no perdre's pel camí els camions han anat deixant un rastre de terra, pedres i pedrots per a "alegria i distracció" dels usuaris de la mateixa via...